Transaksi Tunai Runcit : **********
Cawangan :
Lejar ID ********** Tarikh Lejar 31/03/2023
Baki Tunai Runcit (1-104) RM 0.00
Catatan
Akaun Kod Lejar :
 No Kod Lejar Amaun (RM) Nota
0.00
Jumlah
Audit Informasi
Direkodkan Oleh Dikemaskinikan Oleh
Tarikh Direkodkan Tarikh Dikemaskinikan