Transaksi Lejar : **********
Cawangan :
Lejar ID ********** Tarikh Lejar 31/03/2023
Catatan
Kepada/Daripada
Akaun Kod Lejar :
 No Kod Lejar Debit (RM) Kredit (RM)
0.00 0.00
Jumlah
Audit Informasi
Direkodkan Oleh Dikemaskinikan Oleh
Tarikh Direkodkan Tarikh Dikemaskinikan