09 Feb, 2023 
PROSES AKHIR HARIAN
Cawangan : PASB Cawangan Kuala Lumpur - 001     
Tarikh : / /

PERHATIAN :
  • Proses Akhir Harian dibawah ini boleh dilakukan sekali sahaja.
  • Pastikan baki akhir untuk setiap teller dan pegawai adalah kosong.
  • Pastikan segala aktiviti transaksi/urusniaga bagi tarikh - 09/02/2023 adalah betul.

  • - Proses Mula Harian Bagi : 09/02/2023 Belum Dilaksanakan -