09 Feb, 2023 
LAPORAN STATISTIK PENEBUSAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PENEBUSAN PADA 09-02-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 09-02-2023 Bulan 02-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM) Bil Penebusan (RM) Marhun (RM)
1 CAWANGAN SG BESI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 557 2,652,999.35 3,783,634.16
2 CAWANGAN SG UDANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 436 1,239,907.80 1,861,065.58
3 CAWANGAN KLUANG 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 52 52,133.30 101,803.58
4 AR-RAHNU MARX BANGI 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 2,513.95 3,585.31
5 PASB Cawangan Kuala Lumpur 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 1,194.55 1,726.43
Jumlah 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,049 3,948,748.95 5,751,815.06