09 Feb, 2023 
LAPORAN STATISTIK PENDAPATAN

   Cawangan :      Bulan/Tahun   

RINGKASAN PENDAPATAN BAGI BULAN/TAHUN : 02/2023    Cetak
Bil Cawangan Bulan 02-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
1 CAWANGAN SG BESI 0.00 0.00 227,508.63
2 CAWANGAN SG UDANG 0.00 0.00 97,223.11
3 CAWANGAN KLUANG 0.00 0.00 14,015.03
4 PASB Cawangan Kuala Lumpur 0.00 0.00 6.57
Jumlah 0.00 0.00 338,753.34