09 Feb, 2023 
LAPORAN STATISTIK PELANGGAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PELANGGAN (PENDAFTARAN BARU) PADA 09-02-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 09-02-2023 Bulan 02-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah
1.  CAWANGAN SG BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 425 580
2.  CAWANGAN SG UDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 227 438
3.  CAWANGAN KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 163 225
4.  AR-RAHNU KSEPB IPOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5.  PASB Cawangan Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 817 1245