09 Feb, 2023 
LAPORAN STATISTIK PEMBAYARAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN BAYARAN PADA 09-02-2023    Cetak
Bil Cawangan Hari 09-02-2023 Bulan 02-2023 Tahun 2023 Keseluruhan
Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM) Bil Bayaran (RM)
1 CAWANGAN SG BESI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 71 37,401.00
2 CAWANGAN SG UDANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 109 44,219.00
3 CAWANGAN KLUANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 2,430.00
4 AR-RAHNU MARX BANGI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.00
5 PASB Cawangan Kuala Lumpur 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 102.00
Jumlah 0 0.00 0 0.00 0 0.00 197 84,167.00